A Message from Dr. Josh Swanson Dec. 15, 2020

A Message from Dr. Josh Swanson Dec. 15, 2020

After voters approved the 2019 referendum, we began working on a number of positive changes that will start in the 2021-22 school year. Four-year-old preschool will move into neighborhood elementary schools. Sixth grade students will be united with their middle school peers at Central Middle School. This was also an opportunity to study school start and end times for the 2021-22 school year.

In November 2019, Eden Prairie Schools launched that study, which included:

 • a comprehensive review of research,
 • family surveys and staff input sessions public meetings with experts in sleep science,
 • feedback from districts that changed school times, and,
 • a task force of parents/guardians, staff and community members to study the issue more deeply.

After months of study, the task force recommended that Eden Prairie Schools should adopt a later start time for Eden Prairie High School. Later high school start times are associated with better academic outcomes, improved mental health and less risk-taking behavior.

Following the task force’s recommendation, we developed bell times for the 2021-22 school year. Here are some key points of the plan:

 • In order to provide neighborhood preschool, a grade 6-8 middle school, and a later high school start, each school’s bell time is adjusted.
 • Another factor is from Designing Pathways: a new, eight-period, middle school schedule that provides more choice for students. It requires that we unlink the high school and middle school from the transportation schedule. (Both schools currently start at 7:50 a.m.)
 • Finally, during the last school year, we started to provide more time for lunch and recess at the elementary level. This plan puts time back into the elementary instructional day in order to support last year’s changes.

The proposed times are aligned with research, they are consistent with schools in the Lake Conference, and they support our mission at the elementary, middle and high school levels.

You are invited to review the planned bell times, the research, and make comments through Jan. 15. Three public sessions are planned for January if you wish to provide feedback in an online meeting.

Comments will be reviewed and considered for revisions to the plan, which will be communicated to all stakeholders on Jan. 25. Input and feedback has shaped this process from the start. Our start/end times website encompasses all of the district’s work to date, and you will find answers to most questions.

Thank you for your partnership as we align our district vision with academic and wellness needs of our students.

Sincerely,
Dr. Josh Swanson
Superintendent

 

2021-2022 Start Times for Review & Comment

Oak Point 7:45-2:15

Eagle Heights 7:45-2:15

Cedar Ridge 8:00-2:30

Forest Hills 8:00-2:30

EPHS 8:35-3:20

Prairie View 8:40-3:10

Eden Lake 8:40-3:10

CMS 9:25-4:07


REVIEW & COMMENT

____________

Qoysaska Iskuullada Eden Prairie, 

Kadib markii codbixiyayaashu ansixiyeen aftidii la qaaday 2019, waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dhowr isbedel oo wanaagsan oo bilaaban doona sanad dugsiyeedka 2021-22. Dugsiga xanaannada ee ciyaalka afar jirka ah waxaa loo wareejin doonaa dugsiyada hoose ee xaafadda. Ardayda fasalka lixaad waxay la midoobi doonaan asxaabtooda dugsiga dhexe ee Central Middle School. Fursadani waxay sidoo kale ahayd fursad lagu daraaseeyo xilliyada ama saacadaha bilowga iyo dhammaadka dugsiga sanad dugsiyeedka 2021-22.

Bisha November ee 2019-ka, Iskuullada Eden Prairie ayaa bilaabay daraaseyn ku saabsan: 

 • dib u eegis dhameystiran oo ku saabsan daraaseynta 
 • Xog-uruurin qoysaska iyo shaqaalaha oo ay afkaartooda ku dhiibteen,
 • Kulamada dadweynaha ee khubarada cilmiga hurdada,
 • Warcelin ka timid degmooyin beddelay waqtiyada dugsiga, iyo,
 • Guddi-howleed ka kooban waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah, shaqaalaha iyo xubnaha bulshada si ay arrintan si qoto dheer u darsaan

Kadib bilo daraasad ah, koox hawleedku waxay ku taliyeen in Dugsiyada Eden Prairie in ardayda Dugsiga Sare ee Eden Prairie ay dib-u-dhigaan xiliga bilawshaha fasallada. Saacadaha bilawshaha dugsiga sare ayaa sababtaa natiijooyin tacliimeed oo wanaagsan, caafimaadka maskaxda oo hagaago iyo habdhaqan wanaagsan.

Talo soo jeedinta guddi-howleedka ka dib, waxaan soo saarnay xilliyadii jalaska ee sanad-dugsiyeedkii 2021-22. Waa kuwan qodobbada muhiimka ah ee ka soo baxay:

 • Si dugsiyada dhalaanka loogu wareejiyo iskullada xaafadaha,sidoo kalena fasallada 6-8 loogu beddelo dugsiga dhexe, iyo saacadaha bilowgii dugsiga sare oo dib loo dhigo, dugsi kasta waqtigiisa bilawshaha ayaa isbedel lagu sameeyay.
 • Qodobada kale oo ka soo baxay nidaamka Naqshadaynta Designing Pathways ayaa ah: jadwal cusub oo dugsiyeed ah oo sideed-xilli ah, kaas oo siiya xulasho badan ardayda. Waxay nooga baahan tahay inaan jadwalka gaadiidka ka saarno dugsiga sare iyo dugsiga dhexe. (Labada iskuulba waxay hada bilaawdaan 7:50 a.m.)
 • Ugu dambeyntiina, sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyay, waxaan bilownay inaan waqti dheeraad ah siino xiliga qadada iyo nasashada dugsiyada hoose. Qorshahani wuxuu dib ugu celinayaa waqtiga maalintii waxbarashadda aasaasiga ah si loo taageero isbeddelada sanadkii hore.

Isbedelka waqtiyada ee la soo jeediyay waxay ku salaysan yihiin cilmi baaris, waxay la jaan qaadayaan inta badan iskuulada isku-bahaystay Lake Conference, waxayna taageerayaan hadafkeena heerarka dugsiga hoose, dhexe iyo sare.

Waxaa lagugu martiqaadayaa inaad dib u eegto waqtiyada jalaska laqorsheeyay, cilmibaarista, oo aad faalooyin ka bixisid ilaa iyo Jan. 15. Sedex kulan oo dadweyne ah ayaa laqorsheeyay January hadaad rabto inaad kusoo bandhigto jawaab celin kulanka internetka.

Faallooyinka ayaa dib loo eegi doonaa loona tixgelin doonaa dib-u-eegista qorshaha, kaas oo lala socodsiin doono dhammaan qeybaha bulshadeena ugu dambayn bisha Jan. 25. Afkaarta qeybaha bulshada ayaa qeyb weyn ka ahayd ilaa iyo bilawgii qorshahan. Barteena Saacadaha iskuullada waxaa ku daabacan dhamaan macluumaadka shaqada degmada ee arintaan ku aadan waxaadna ka helaysaa dhamaan jawaabaha suaalahaada.


Waad ku mahadsantahay iskaashigiina ku aadan sidaan ula jaanqaadi lahayn himilada degmadeena baahida waxbarasho iyo mid maskaxeed ee ardayda.

Mahadasanidiin,
Dr. Josh Swanson
Maamulaha Iskuullada Degmada

2021-22 Saacadaha Ay Iskuullada Bilaabanayaan
Oak Point 7:45-2:15
Eagle Heights 7:45-2:15
Cedar Ridge 8:00-2:30
Forest Hills 8:00-2:30
EPHS 8:35-3:20
Prairie View 8:40-3:10
Eden Lake 8:40-3:10
CMS 9:25-4:07

_______________

Familias de Escuelas de Eden Prairie,

Después de que los electores aprobaron el referéndum en 2019, comenzamos el trabajo para hacer un número de cambios positivos que iniciarán el ciclo escolar 2021-2022. El programa de preescolar para estudiantes de 4 años de edad se impartirá en las escuelas primarias. Los estudiantes de 6o grado se unirán a sus compañeros en Central Middle School(escuela secundaria). Esto también dió la oportunidad para estudiar el horario de clases para el ciclo escolar 2021-2022.

En noviembre de 2019, Las Escuelas de Eden Prairie lanzaron un estudio que incluyó:

 • Una revisión general de estudios,
 • Encuestas y sesiones informativas para las familias
 • Reuniones pública con expertos sobre la ciencia del sueño,
 • Información de distritos escolares que cambiaron sus horarios escolares,
 • Un equipo de trabajo integrado por padres, personal, y miembros de la comunidad que estudiará el caso a mayor profundidad.

Después de meses de estudio, el grupo de trabajo recomendó que Las Escuelas de Eden Prairie deberían adoptar un horario escolar con inicio de clases más tarde para Eden Prairie High School (preparatoria). Un horario escolar con inicio de clases una hora más tarde para la preparatoria está asociado con mejores resultados académicos, mejoramiento en la salud mental y menos comportamiento de riesgo.

Siguiendo las recomendaciones del equipo de trabajo, desarrollamos un horario escolar para el ciclo escolar 2021-2022. Estos son algunos puntos importantes del plan:

 • Para poder ofrecer el preescolar en las escuelas primarias,una escuela secundaria con grados 6 a 8, y un cambio en el inicio de clases en la preparatoria, se ajustaron los horarios de clases de cada escuela.
 • Otro factor de Designing Pathways fue: un horario de 8 periodos en la escuela secundaria que ofrece más opciones a cada estudiante. Esto requiere que las escuelas secundaria y preparatoria no compartan el mismo horario de transportación (ambas tienen el mismo inicio de clases 7:50 a.m.).
 • Finalmente, durante el año escolar pasado, empezamos a dar más tiempo para el almuerzo y receso en las escuelas primarias. Este plan devuelve más tiempo de instrucción a las escuelas primarias.

Los horarios que se proponen están alineados con la investigación, son consistentes con la mayoría de las escuelas en el área, y apoyan nuestra misión en todos los niveles escolares, primaria, secundaria y preparatoria.

Están invitados a revisar los horarios propuestos, la investigación, y hacer comentarios hasta el 15 de enero. Están programadas tres sesiones públicas en enero si quiere ofrecer su opinión en una junta en línea.

Los comentarios serán revisados y considerados para las revisiones del plan, lo cual se comunicará a todos el 25 de enero. La opinión y comentarios han moldeado este proceso desde el principio. Nuestro sitio web inicio/fin de clases contiene todo el trabajo del distrito hasta ahora, aquí encontrará respuestas a la mayoría de las preguntas.

Gracias por su colaboración mientras alineamos la misión de nuestro distrito con las necesidades académicas y de salud mental de nuestros estudiantes.

Atentamente,
Dr. Josh Swanson
Superintendent


Horario Escolar 2021-2022
Oak Point 7:45-2:15
Eagle Heights 7:45-2:15
Cedar Ridge 8:00-2:30
Forest Hills 8:00-2:30
EPHS 8:35-3:20
Prairie View 8:40-3:10
Eden Lake 8:40-3:10
CMS 9:25-4:07